blackberry z10 chạy ứng dụng android

  • Sử dụng Blackberry Z10 chạy ứng dụng Android tuyệt vời
    05:33PM 15/07/2014
    blackberry z10 chạy ứng dụng android Với việc Blackberry z10  sử dụng hệ điều hành blackberry10 khiến cho người sử dụng không mấy mặn mà khi sử dụng hệ điều hành yếu kém này. Nhưng một tin vui mới đây khiến những người đang sử dụng blackberry z10 trở nên hào hứng hơn...