cách phân biệt iphone 5 bản quốc tế và bản lock

  • Cách nhận biết iphone 5 phiên bản quốc tế với bản khóa mạng
    04:30PM 18/04/2014
    Hướng dẫn nhận biết iPhone 5 phiên bản quốc tế và bản lock   - Để có thể phân biệt iPhone 5 phiên bản quốc tế và phiên bản khóa mạng khác nhau ở đâu và cách nhận biết từng dòng ta sẽ đi rõ về khái niệm của từng dòng từ đó rút ra được điểm khác nhau để...