cách viết tiếng việt trên iphone 4

  • Cách gõ tiếng việt trên ios 7 cho iPhone 4, 4s, 5, 5s...
    11:29AM 17/05/2014
    Hướng dẫn gõ và cài đặt tiếng Việt cho IOS 7 trên iPhone , ipad không cần cài phần mềm - Lý do tôi đặt tiêu đề là không cần cài phần mềm nhiều bạn sẽ khó hiểu tôi nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh 1 điều rằng iOS vốn dĩ đã có sẳn phông chữ và bàn phím tiếng Việt...