Camera trên iphone 6 và iPhone 6 Plus

  • So sánh camera trên iphone 6 và iPhone 6 Plus
    01:52PM 20/09/2014
    Camera trên hai phiên bản iphone 6 sẽ có sự đột phá mới như thế nào   Ngoài những tính năng mới được mọi người mong chờ trong lần ra mắt này thì camera của iphone 6 cũng là một điều quan tâm lớn của mọi người. Từng được coi là điện thoại chụp hình đẹp nhất...