Fix lỗi 1 khi restore iPhone

  • Hướng dẫn fix khi restore iphone dính lỗi 1 đơn giản nhất
    04:53PM 04/11/2014
    Restore iphone dính lỗi 1 và cách khắc phục Iphone của bạn đã sử dụng khá lâu hoặc trong quá trình sử dụng máy bị gặp phải một số lỗi nào đó mà cần thực hiện restore iphone. Nhưng khi đang thực hiện restore máy báo lỗi 1. Vậy nguyên nhân vì sao restore iphone dính lỗi 1? Và cách...