iPhone 6s Plus mua ở đâu

  • 3 bí quyết dành cho iPhone 6/6plus
    02:41PM 08/12/2015
    3 “bí quyết” dành cho iPhone 6 và 6 Plus Cũng giống như những dòng iPhone trước, iPhone 6 và iPhone 6 Plus cũng chạy trên hệ điều hành iOS 8. Nhưng có một điểm đặc biệt, dòng iPhone 6 và 6 Plus có màn hình lớn hơn so với những dòng iPhone trước đây. Vì vậy, nhà Táo đã bổ sung thêm...