kết nối điện thoại nokia với máy tính qua bluetooth

  • Cách kết nối Nokia với máy tính qua bluetooth
    05:29PM 25/07/2014
    Làm như thế nào để có thể kết nối bluetooth của Nokia với máy tính? Bạn muốn chia sẻ nội dung hoặc gửi ảnh bạn đã chụp cho bạn bè? Nhưng không phải lúc nào chúng ta đi đâu cũng mang theo dây “ cáp “ kết nối ĐTDĐ với máy tính, nên việc chuyển tải dữ liệu hình ảnh,...