LG G4 có chế độ sạc nhanh không

  • LG G4 có chế độ sạc nhanh không
    02:01PM 11/05/2015
    LG G4 có chế độ sạc nhanh không Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ ngày một gia tăng. Chính vì vậy mà khá nhiều tính năng, ứng dụng hay ngày càng được tích hợp trong chiếc di động nhỏ xinh của bạn. Nhờ điều này mà người tiêu dùng ngày càng được đáp ứng tốt hơn...