Nguồn gốc của Lenovo

  • Lenovo xuất xứ từ nước nào và chất lượng ra sao
    08:54AM 23/09/2014
    Lenovo là nhãn hiệu điện thoại của nước nào sản xuất  Lenovo là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực công  nghệ cá nhân, sản xuất và cải tiến máy tính và các thiết bị thông tin di động. Lenovo hiện  nay là nhà cung cấp máy tính lớn nhất và là công ty sản xuất...