Samsung galaxy note 5 sạc 8 tiếng trong 3 lần đầu

  • Samsung galaxy note 5 có cần sạc 8 tiếng trong 3 lần đầu tiên
    09:23AM 12/01/2016
    Samsung galaxy note 5 có cần sạc 8 tiếng trong 3 lần đầu tiên Bạn vừa mua chiếc Smatphone Samsung Galaxy Note 5 về và bạn đang băn khoăn không biết Samsung Galaxy Note 5 có cần sạc 8 tiếng trong 3 lần sạc đầu tiên như mọi chiếc Smartphone khác hay không?  Bài viết này sẽ đưa ra lời giải...