xoá app trên iPhone 6 Plus dể dàng

  • Xoá app trên iPhone 6 Plus dể dàng
    10:58AM 31/08/2015
    Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên điện thoại iPhone 6 Plus đơn giản nhất   Bạn đang dùng một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus cao cấp và rất hài lòng về sản phẩm này. Tuy nhiên, thời gian sử dụng gần đây chiếc iPhone 6 Plus của bạn chạy rất chậm và không hoạt...