Lenovo

  • Hãng điện thoại Lenovo có bảo hành toàn cầu không
    01:58PM 19/08/2014
    Chế độ bảo hành của hãng điện thoại Lenovo Hiện nay, khi mua bất kỳ sản phẩm nào về công nghệ tại các cửa hàng , đại lý lớn trên toàn quốc đều được hưởng chế độ bảo hành nhất định. Sự bảo hành này xuất phát từ nhiều yếu tố như: bảo hành do chế độ...